FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

Ffurflenni Ar-lein: Ni fydd ein ffurflenni ar-lein ar gael ddydd Sadwrn 2 Rhagfyr a dydd Sul 3 Rhagfyr, wrth i ni gynnal gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

Online Forms: Our online forms will be unavailable Saturday 2 December and Sunday 3 December, whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Cysylltu â’r warden cŵn

Y warden cŵn sy’n gyfrifol am orfodi deddfwriaeth ac is-ddeddfau perthnasol, sy’n delio â materion sy’n deillio o gadw cŵn fel anifeiliaid anwes. 

Mae’r warden cŵn yn gyfrifol am

  • ymateb i gwynion am gŵn strae a cheisio dod o hyd i’r perchenogion

Nid yw’r warden cŵn yn gyfrifol am

  • cwynion am gŵn peryglus neu pan fydd rhywun wedi’u brathu. Dylid hysbysu’r heddlu yn yr achosion hyn.
    cwynion am gamdriniaeth neu esgeuluso cŵn. Dylid hysbysu’r RSPCA ynglŷn â’r achosion hyn.

I siarad â’r warden cŵn ffoniwch 01443 866544.

I roi gwybod am gi crwydr y tu allan i oriau hyd at 10pm ffoniwch 01443 875500.