Trolïau siopa wedi'u gadael

Mae trolïau siopa wedi'u gadael yn beryglus i gerddwyr, beicwyr a defnyddwyr y ffyrdd, ac yn difetha ein cymunedau.

Dylai trolïau siopa gael eu gadael yn y mannau trolïau ym meysydd parcio yr archfarchnadoedd.

Ni ddylai trolïau gael eu defnyddio i fynd â'r siopa adref.

Rhoi gwybod am droli siopa wedi'i adael

Os byddwch chi'n gweld troli wedi'i adael, cysylltwch â'r siop berthnasol a fydd yn trefnu ei gasglu:

Trolleywise

Os na fydd y siop yn ymateb i alwad o fewn 24 awr, cysylltwch â Trolleywise ar 01926 451951 neu anfon e-bost i trolleywise@wanzl.co.uk

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Trolleywise.