FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

FFURFLENNI AR-LEIN: Nid yw rhai o'n ffurflenni ar-lein ar gael ar hyn o bryd wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

ONLINE FORMS: Some of our online forms are currently unavailable whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Trolïau siopa wedi'u gadael

Mae trolïau siopa wedi'u gadael yn beryglus i gerddwyr, beicwyr a defnyddwyr y ffyrdd, ac yn difetha ein cymunedau.

Dylai trolïau siopa gael eu gadael yn y mannau trolïau ym meysydd parcio yr archfarchnadoedd.

Ni ddylai trolïau gael eu defnyddio i fynd â'r siopa adref.

Rhoi gwybod am droli siopa wedi'i adael

Os byddwch chi'n gweld troli wedi'i adael, cysylltwch â'r siop berthnasol a fydd yn trefnu ei gasglu:

Trolleywise

Os na fydd y siop yn ymateb i alwad o fewn 24 awr, cysylltwch â Trolleywise ar 01926 451951 neu anfon e-bost i trolleywise@wanzl.co.uk

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Trolleywise.