Gwasanaethau brys

Os ydych chi neu rywun arall mewn perygl a bod angen help ar frys, dylech ffonio 999 bob amser.

Os oes llai o frys, ffoniwch 101.

Mewn argyfwng y tu allan i oriau swyddfa arferol, sy’n ymwneud â gwasanaethau’r Cyngor, ffoniwch 01443 875500.

Manylion cyswllt defnyddiol eraill

Yr Heddlu
Rhif ffôn: 999
http://www.gwent.police.uk

Tân
Rhif ffôn: 999 
http://www.southwales-fire.gov.uk

Ambiwlans
Rhif ffôn: 999 
http://www.ambulance.wales.nhs.uk/

Nwy
Rhif ffôn mewn argyfwng: 0800 111 999
http://www.wwutilities.co.uk

Trydan
Rhif ffôn mewn argyfwng: 0800 052 0400
http://www.westernpower.co.uk

Dŵr
Rhif ffôn mewn argyfwng: 0800 052 0130
http://www.dwrcymru.com

Yr Awdurdod Glo
Rhif ffôn mewn argyfwng: 01623 646333
http://coal.decc.gov.uk

Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan
Rhif ffôn: 01873 732732 
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/866/

Galw Iechyd Cymru 
Rhif ffôn: 0845 46 47
http://www.nhsdirect.wales.nhs.uk

Cyfoeth Naturiol Cymru (rhybuddion llifogydd)
Llinell lifogydd: 0845 988 1188
http://naturalresourceswales.gov.uk/alerts/?lang=en

Cyfoeth Naturiol Cymru 
Llinell gymorth digwyddiadau amgylcheddol: 03000 65 3000
http://cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Y Swyddfa Dywydd 
Rhif ffôn: 0870 900 0100
http://www.metoffice.gov.uk

Y Swyddfa Dywydd 
Llinell dywydd ar gyfer Morgannwg: 09014 722 059

Gwasanaeth Tywydd y BBC http://www.bbc.co.uk/weather/cy