Gosod gatiau ar strydoedd cefn

Gatiau sydd eisoes yn eu lle

Dyma’r mannau lle mae gatiau eisoes yn eu lle:

  • Y lôn y tu ôl i 37-73 Chartist Way, Coed Duon
  • Y lôn y tu ôl i Deras Islwyn, Pontllan-fraith
  • Mussellwhite Court
  • Teras Islwyn
  • Rhodfa Llanfabon
Cysylltwch â ni