FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

FFURFLENNI AR-LEIN: Nid yw rhai o'n ffurflenni ar-lein ar gael ar hyn o bryd wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

ONLINE FORMS: Some of our online forms are currently unavailable whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Gosod gatiau ar strydoedd cefn

Gatiau sydd eisoes yn eu lle

Dyma’r mannau lle mae gatiau eisoes yn eu lle:

  • Y lôn y tu ôl i 37-73 Chartist Way, Coed Duon
  • Y lôn y tu ôl i Deras Islwyn, Pontllan-fraith
  • Mussellwhite Court
  • Teras Islwyn
  • Rhodfa Llanfabon
Cysylltwch â ni