Dydd Sul 11 Rhagfyr 2022 / Sunday 11th December 2022

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni fydd ein porth taliadau ar-lein ar gael rhwng 6.00am a 10.00am ddydd Sul 11 Rhagfyr 2022. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi.

Due to essential maintenance our online payments portal will be unavailable between 06:00am and 10:00am on Sunday 11th December 2022. We apologise for any inconvenience this may cause.

Cyngor a gwybodaeth

Darperir tsBroadcast gan y Sefydliad Safonau Masnach. Mae’n ganolfan un-stop ar-lein sy’n rhoi cyngor i fusnesau a defnyddwyr am ddim ar yr holl wybodaeth sy’n ymwneud â safonau masnach.

Cewch gyngor a gwybodaeth am amrywiaeth fawr o bynciau a materion gan gynnwys: -

 • Beth i’w wneud os ydych mewn anghydfod gyda masnachwr
 • Problemau wrth brynu car
 • Problemau gyda nwyddau rydych wedi’u prynu
 • Prynu a gwerthu ar y rhyngrwyd
 • Prynu ar gredyd
 • Gwarantau a gwarantiadau
 • Newid darparwyr ynni
 • Dewis a defnyddio cardiau siopau
 • Sgamiau a negeseuon sgamio
 • Gwyliau

I gael cyngor a gwybodaeth i ddefnyddwyr chwiliwch drwy tsBroadcast.

Cysylltwch â ni