Cyngor a gwybodaeth

Darperir tsBroadcast gan y Sefydliad Safonau Masnach. Mae’n ganolfan un-stop ar-lein sy’n rhoi cyngor i fusnesau a defnyddwyr am ddim ar yr holl wybodaeth sy’n ymwneud â safonau masnach.

Cewch gyngor a gwybodaeth am amrywiaeth fawr o bynciau a materion gan gynnwys: -

  • Beth i’w wneud os ydych mewn anghydfod gyda masnachwr
  • Problemau wrth brynu car
  • Problemau gyda nwyddau rydych wedi’u prynu
  • Prynu a gwerthu ar y rhyngrwyd
  • Prynu ar gredyd
  • Gwarantau a gwarantiadau
  • Newid darparwyr ynni
  • Dewis a defnyddio cardiau siopau
  • Sgamiau a negeseuon sgamio
  • Gwyliau

I gael cyngor a gwybodaeth i ddefnyddwyr chwiliwch drwy tsBroadcast.

Cysylltwch â ni