Fframwaith Asesu Teuluoedd ar y Cyd

Os ydych chi'n deulu ac am gael cymorth gan Teuluoedd yn Gyntaf, nid oes angen i chi lenwi ffurflen atgyfeirio. Ewch i'r adran sut alla i gael cymorth? ar ein gwefan ni am ragor o wybodaeth. 

Gwybodaeth i weithwyr proffesiynol ei hatgyfeirio

Er mwyn atgyfeirio at ein Prosiectau Teuluoedd yn Gyntaf, rhaid i weithwyr proffesiynol ddefnyddio ein Ffurflen Fframwaith Asesu’r Teulu ar y Cyd.
 
Mae'r Fframwaith yn asesiad sy'n canolbwyntio ar y teulu i helpu nodi eu hanghenion nhw. Gall prosiectau Teuluoedd yn Gyntaf gynorthwyo'r teulu i gyrraedd eu nodau nhw.
 
Dilynwch PADLET Canllaw'r Fframwaith drwy'r ddolen isod, neu gysylltu â Chydlynydd y Fframwaith am ragor o arweiniad/gwybodaeth pricek5@caerffili.gov.uk neu fel arall Teuluoeddyngyntaf@caerffili.gov.uk.

Mae'n rhaid i deuluoedd roi eu cydsyniad i weithio gyda Teuluoedd yn Gyntaf a darllen yr hysbysiad preifatrwydd (PDF). Mae gennym ni hefyd fersiwn hawdd ei darllen o'r hysbysiad preifatrwydd (PDF).

Mae ffurflen Fframwaith Asesu'r Teulu ar y Cyd yn cael ei hanfon at y tîm Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth. Yna, caiff ffurflen y teuluoedd ei darllen a'i hanfon at y prosiect/gwasanaeth mwyaf priodol.
 
Mae'r ffurflen ar gael isod. Llenwch hi yn electronig a'i dychwelyd trwy e-bost i: CysylltuAcAtgyfeirio@caerffili.gov.uk

Ffurflen Atgyfeirio Fframwaith Asesu'r Teulu ar y Cyd (WORD)

Cydlynydd y Fframwaith: pricek5@caerffili.gov.uk neu fel arall Teuluoeddyngyntaf@caerffili.gov.uk.

Sylwer: Er mwyn i'r ffurflen gael ei phrosesu, rhaid cael caniatâd llafar neu ganiatâd drwy lofnod. Rhaid i chi anfon y ffurflen at y tîm Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth mewn fformat Word (nid PDF) gyda chaniatâd llofnodedig yr unigolyn/teulu ar y ffurflen.

Rhagor o wybodaeth

Os nad ydych chi'n siŵr pa gymorth sydd fwyaf addas ar gyfer y teulu, ffoniwch y tîm Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth neu Gydlynydd y Fframwaith, neu fynd i Wefan Teuluoedd yn Gyntaf