Fframwaith Asesu Teuluoedd ar y Cyd

Os ydych chi'n deulu a hoffech dderbyn cymorth gan Deuluoedd yn Gyntaf, nid oes angen i chi lenwi ffurflen atgyfeirio. Ewch i’n hadran ar sut allaf dderbyn cymorth am fwy o wybodaeth. 

Gwybodaeth am bobl broffesiynol i atgyfeirio

Er mwyn i weithwyr proffesiynol gyfeirio teuluoedd at brosiectau Teuluoedd yn Gyntaf, rhaid i'r teulu gael ei gyfeirio at y gwasanaeth trwy ein Ffurflen Atgyfeirio Fframwaith Asesu'r Teulu ar y Cyd.

Mae'r Ffurflen Atgyfeirio Fframwaith Asesu'r Teulu ar y Cyd yn asesiad cymesur o'r teulu sy'n nodi eu hanghenion aru gwasanaethau y byddai'r bobl broffesiynol a’r teulu yn meddwl eu bod yn briodol iddynt.

Rhaid i deuluoedd rhoi caniatâd i weithio gyda Theuluoedd yn Gyntaf a bod wedi darllen yr hysbysiad preifat (PDF). Mae hefyd gennym fersiwn  hawdd i’w ddarllen o’r rhybudd preifat (PDF).

Yna caiff y ffurflen Fframwaith Asesu'r Teulu ar y Cyd  ei asesu gan ein Gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth ar gyfer addasrwydd a'i hanfon at y gwasanaethau perthnasol ar gyfer dechrau ymyrraeth.

Mae’r ffurflen ar gael i’w lawrlwytho isod gyda’r nodiadau canllaw.  Cwblhewch yn electronig a dychwelwch drwy e-bost at contactandreferral@caerphilly.gov.uk.

Ffurflen Atgyfeirio Fframwaith Asesu'r Teulu ar y Cyd (WORD)

Nodiadau canllaw (PDF)

Gwybodaeth bellach

Os ydych yn ansicr ynghylch â pha prosiect fydd yn well ar gyfer eich anghenion neu os ydych am gael mwy o wybodaeth am y prosiectau, ffoniwch Gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth Caerffili ar 0808 100 1727.

Privacy Notice

Fframwaith Asesu'r Teulu ar y Cyd - hysbysiad preifatrwydd (PDF)