Dydd Sul 11 Rhagfyr 2022 / Sunday 11th December 2022

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni fydd ein porth taliadau ar-lein ar gael rhwng 6.00am a 10.00am ddydd Sul 11 Rhagfyr 2022. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi.

Due to essential maintenance our online payments portal will be unavailable between 06:00am and 10:00am on Sunday 11th December 2022.  We apologise for any inconvenience this may cause.

Eich barn am Deuluoedd yn Gyntaf

Os ydych chi wedi bod yn rhan o'r Rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf naill ai fel rhiant neu sefydliad partner, hoffem glywed eich barn.

Beth wnaethoch chi feddwl am y gwasanaeth? 

Efallai bod rhywbeth arbennig yr oeddech chi’n ei hoffi am eich profiadau neu efallai bod yna feysydd y teimlwch y gellid gwella arnynt. 

Yn y naill ffordd neu'r llall, hoffem glywed gennych. Cysylltwch â ni gyda'ch barn a'ch sylwadau.

Rhagor o wybodaeth

Mae gan Teuluoedd yn Gyntaf Caerffili dudalen Facebook. Rydym yn rhannu gwybodaeth yn rheolaidd am ein holl brosiectau ac unrhyw ddigwyddiadau sydd ar y gweill yr ydym yn eu cynnall neu yn eu mynychu. Gallwch chi hefyd gysylltu â ni drwy neges Facebook.

www.facebook.com/caerphillyfamiliesfirst

Mae mwy o wybodaeth am Teuluoedd yn Gyntaf ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru.

Cysylltwch â ni