Y Blynyddoedd Cynnar a Theuluoedd yn Gyntaf

Mae’r Blynyddoedd Cynnar (gan gynnwys Dechrau'n Deg a Teuluoedd yn Gyntaf) yn cynorthwyo teuluoedd o'r cyfnod cynenedigol i 7 oed:

Mae'r tîm yn gweithio gyda theuluoedd i sicrhau bod eu plentyn yn cael y dechrau gorau mewn bywyd. Maen nhw'n ystyried yr hyn sy'n bwysig i'r teulu ac yn dangos sut i gael cymorth pan fo angen.

Gall pob teulu gofrestru o’r amser y maen nhw’n dod i wybod eu bod nhw'n disgwyl plentyn. Bydd mynediad at gymorth trwy gydol y beichiogrwydd a blynyddoedd cynnar bywyd y plentyn. Mae hyn yn cynnwys dechrau’r ysgol. Mae'r tîm yn gweithio gyda bydwragedd, ymwelwyr iechyd, nyrsys ysgol, ysgolion a gofal plant. Gall holl ymarferwyr y blynyddoedd cynnar ddarparu ystod eang o gymorth, ar-lein neu wyneb yn wyneb. Bydd hyn yn dibynnu ar yr hyn sydd ei angen arnoch chi a'ch teulu.

Mae tîm y Blynyddoedd Cynnar yn dîm amlasiantaeth medrus iawn. Maen nhw'n gweithio gyda theuluoedd i feithrin gwytnwch i gynorthwyo'u plant i gael y dechrau gorau mewn bywyd. Maen nhw'n canolbwyntio ar gydnabod cryfderau teuluoedd. Maen nhw'n eu helpu i greu cyfleoedd i gynorthwyo'i gilydd. Maen nhw'n datblygu cymunedau cydnerth i blant a phobl ifanc ffynnu.

Am ragor o wybodaeth, ewch i Gwasanaeth Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant Caerffili gwefan.

Tîm y Blynyddoedd Cynnar / Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd 

Ffôn: 01443 863232
Ebost: GGiD@caerffili.gov.uk

Cysylltwch â ni