Dydd Sul 11 Rhagfyr 2022 / Sunday 11th December 2022

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni fydd ein porth taliadau ar-lein ar gael rhwng 6.00am a 10.00am ddydd Sul 11 Rhagfyr 2022. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi.

Due to essential maintenance our online payments portal will be unavailable between 06:00am and 10:00am on Sunday 11th December 2022.  We apologise for any inconvenience this may cause.

Rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf Caerffili

Beth yw Teuluoedd yn Gyntaf?

Mae’r Rhaglen Teulueodd yn Gyntaf yn darparu ystod o wasanaethau i gynorthwyo teuluoedd, gyda phlant rhwng 0 - 25 oed, sy’n byw ym Mwrdeistref Sirol Caerffili.

Sut gall Teuluoedd yn Gyntaf eich helpu chi?

Mae pawb yn wynebu heriau rywbryd yn eu bywydau, felly mae gwybod sut a ble i gael help pan fydd angen yn gallu gwneud byd o wahaniaeth. Mae Teuluoedd yn Gyntaf yn bwriadu rhoi cymorth I deuluoedd a gweithio gyda nhw i’w helpu i oresgyn yr heriau hyn. Mae’r Rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf yn gwneud yn siwˆ r bod anghenion y teuluoedd yn dod yn gyntaf. Os oes angen cymorth, cyngor neu arweiniad arnoch chi a’ch teulu, gall y Rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf helpu. Drwy wneud hyn, mae’r Rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf yn gallu cynorthwyo teuluoedd cyn bydd eu hanghenion yn cyrraedd pwynt argyfwng. Mae Teuluoedd yn Gyntaf yn rhan o’r Grant Plant a Chymunedau yng Nghaerffili ac mae’n gweithio’n agos ochr yn ochr â’r Grant Cymorth Tai.

Sut allaf gael help?

Yn y daflen hon fe welwch:

  • Enwau’r prosiectau mae Teuluoedd yn Gyntaf Caerffili yn
  • Disgrifiad byr o’r hyn y mae’r prosiect yn ei gynnig.
  • Gwybodaeth Gyswllt.
Os ydych chi’n teimlo y gall y prosiect eich helpu chi, gallwch chi gysylltu â’r prosiect yn uniongyrchol drwy’r manylion cyswllt a ddarparwyd. Os ydych chi’n ansicr ynghylch pa brosiect fydd yn well ar gyfer eich anghenion chi neu os ydych chi am gael rhagor o wybodaeth am y prosiectau, ffoniwch Wasanaeth Gwybodaeth, Cyngor, a Chymorth Caerffili ar:
0808 100 1727
cyswlltacatgyfeirio@caerffili.gov.uk
Neu llenwch Fframwaith Asesu’r Teulu ar y Cyd (JAFF). Mae modd llenwi’r ffurflen yma: www.caerffili.gov.uk/teuluoeddyngyntaf

 

Cysylltwch â ni