Chwarae Plant

Mae gan blant yr hawl sylfaenol i allu chwarae; mae'n rhan annatod o’u mwynhad mewn bywyd ac yn gallu cyfrannu at eu lles.  Mae chwarae yn hanfodol i ddatblygiad gwybyddol, corfforol, cymdeithasol ac emosiynol plant.

Mae tystiolaeth i gefnogi’r gred hon yn ogystal â dealltwriaeth  gynyddol o gyfraniad chwarae, nid yn unig at fywydau plant, ond hefyd at les eu teuluoedd  a’r gymuned ehangach.