Gwybodaeth os yw’ch lleoliad blynyddoedd cynnar wedi cau

Mae'r cyfleuster hwn ar gael i bob lleoliad gofal plant addysg o fewn y fwrdeistref sirol, gan gynnwys grwpiau chwarae cofrestredig ESTYN, Cylch Meithrin a meithrinfeydd dydd. Mae'n cael ei ddefnyddio i gynghori rhieni a gofalyddion am unrhyw achos lle mae lleoliad ar gau y tu allan i'r calendr ysgol arferol (megis oherwydd y tywydd neu fethiannau pŵer difrifol).

Os nad yw'r lleoliad yn ar y rhestr isod, cysylltwch â'r lleoliad yn uniongyrchol.

Key :-

   Mae’r lleoliad ar Agor - Cliciwch ar Enw’r Lleoliad am wybodaeth bellach

   Mae’r lleoliad Ar Gau – Dangosir gwybodaeth am gaeadau o dan Enw’r Lleoliad

Rhestr o Leoliadau

Statws Ar agor
Statws Ar agor
Statws Ar agor
Statws Ar agor
Statws Ar agor
Statws Ar agor
Statws Ar agor
Statws Ar agor

Manylyn
Open normal hours
Statws Ar agor
Statws Ar agor

Manylyn
Footsteps is open, but please take care, there is ice and snow on the approach roads. Thanks.
Statws Ar agor
Statws Ar agor
Statws Ar agor
Statws Ar agor
Statws Ar agor
Statws Ar agor
Statws Ar agor
Statws Ar agor