Oriau agor y swyddfa gofrestru

Mae ein swyddfa ym mhencadlys y cyngor sef Tŷ Penallta, Parc Tredomen, Ystrad Mynach. CF82 7PG.

Ar ôl cyrraedd Tŷ Penallta dilynwch yr arwyddion maes parcio i ymwelwyr. Ewch i mewn i’r adeilad drwy’r brif fynedfa yn y tu blaen. Mae derbynfa'r swyddfa gofrestru ar ochr dde'r brif dderbynfa.

Pe baech yn dod yno i fynychu seremoni mae gennym fynedfa ar wahân ar yr ochr dde i’r prif adeilad, mae maes parcio pwrpasol yno hefyd ar eich cyfer.

Trefnu ymweliadau ac oriau agor

I gofrestru genedigaeth, marwolaeth, priodas neu bartneriaeth sifil bydd angen i chi drefnu apwyntiad.

Dyma'r oriau’r swyddfa:

  • Dydd Llun, 9.00am tan 4.30pm
  • Dydd Mawrth, 9.00am tan 4.30pm
  • Dydd Iau, 9.00am tan 4.30pm
  • Dydd Gwener, 9.00am tan 4.00pm
  • Dydd Sadwrn, trwy apwyntiad yn unig
  • Dydd Sul, trwy apwyntiad yn unig

Cysylltwch â ni i drefnu apwyntiad.

Mewn achos o argyfwng ynglŷn â chofrestru genedigaeth, marwolaeth, priodas neu bartneriaeth sifil y tu allan i’r oriau agor hyn, yna cysylltwch â 07771 886895.

Cysylltwch â ni