FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

FFURFLENNI AR-LEIN: Nid yw rhai o'n ffurflenni ar-lein ar gael ar hyn o bryd wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

ONLINE FORMS: Some of our online forms are currently unavailable whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Adnewyddu eich addunedau

Mae’r seremoni hon ar gyfer unrhyw gwpl sy’n dymuno dathlu a chadarnhau priodas neu bartneriaeth sifil.

Yn aml mae seremonïau o’r fath yn digwydd i ddathlu pen-blwydd achlysuron yn y gorffennol ond maent hefyd yn addas i gwplau ar unrhyw gyfnod yn eu perthynas.

Mae sawl cwpl sydd wedi priodi neu ffurfio partneriaeth sifil dramor yn dewis adnewyddu eu haddunedau mewn digwyddiad arbennig ar gyfer teulu a chyfeillion.

Gellir teilwra’r seremoni i wneud dathliad cofiadwy drwy ddewis geiriau, darlleniadau a cherddoriaeth sy’n adlewyrchu teimladau personol. Gellir cyfnewid modrwyau neu ailgyflwyno’r modrwyau gwreiddiol a roddwyd ar adeg y briodas neu’r bartneriaeth sifil.

Ffioedd, taliadau a lleoliadau

Cewch gynnal eich seremoni un ai yn Nhŷ Penallta neu mewn nifer o aleoliadau a gymeradwyir  ar draws y fwrdeistref sirol. Mae ffioedd a thaliadau yn amrywio yn dibynnu ar yr amser a’r fan y byddech yn cynnal y seremoni.

Am wybodaeth bellach am adnewyddu addunedau cysylltwch â ni.

Privacy Notice

Hysbysiad preifatrwydd gwasanaeth cofrestru (PDF)

Cysylltwch â ni