Atal post sothach rhag cael ei anfon at rywun sydd wedi marw

Os yw rhywun yr oeddech chi’n ei adnabod wedi marw’n ddiweddar, neu hyd yn oed flynyddoedd yn ôl, gall y Gofrestr Profedigaeth helpu i leihau faint o bost uniongyrchol a anfonir at eu cyfeiriad, gan atal post sy’n gallu cymell atogofion poenus dyddiol.

Oni bai bod cwmnïau’n cael eu hysbysu am farwolaeth, byddant yn parhau i anfon deunydd hyrwyddo am eu cynnyrch a'u gwasanaethau. Drwy gofrestru gyda'r gwasanaeth yn rhad ac am ddim caiff enwau a chyfeiriadau yr ymadawedig eu tynnu oddi ar restrau postio, gan atal y rhan fwyaf o bost uniongyrchol o fewn cyn lleied â chwe wythnos.

Sut i gofrestru

Mae’r gwasanaeth yma am ddim, ac mae’n hawdd iawn cofrestru. Gallwch

Ewch i wefan y Gwasanaeth Profedigaeth i gael mwy o fanylion am y gwasanaeth, gan gynnwys cwestiynau cyffredin.

Cysylltwch â ni