Ffioedd mynwentydd

Ffioedd mynwentydd rhwng 1 Ebrill 2024 a 31 Mawrth 2025.

1. Claddu

Ffi

Plant (hyd at a gan gynnwys 18 oed) (gan gynnwys amlosgi neu ei gweddillion eraill)

Dim Ffi

Other internments in a purchased grave: -

(a) Newydd / Ail-agor

Dyfnder sengl

£1887.30

Dyfnder dwbl

£1993.93

Dyfnder triphlyg

£2071.90

(b) Newydd / Ail-agor ar Ddydd Sadwrn

Dyfnder sengl

£2203.76

Dyfnder dwbl

£2332.18

Dyfnder triphlyg 

£2410.15

2. Gweddillion wedi'u hamlosgi

1. Newydd / Ail-agor

£579.03

2. Newydd / Ail-agor ar Ddydd Sadwrn

£678.78

3. Prynu’r Hawl Unigryw i Gladdu

1. Bedd Dethol (blaen yr adran)

£961.99

2. Bedd Dethol (o fewn canol yr adran)

£2598.19

3. Bedd nas Detholir

£693.69

4. Llain Ardd Orffwys Dethol

£424.24

5. Llain Ardd Orffwys nas Detholir

£352.00

6. Llain o fewn Adran y Plant (hyd at ac yn cynnwys 18 oed)

Dim Ffi

4. Prynu Hawl i Adeiladu a Chynnal Cofeb

1. Bedd Llawn

£493.04

2. Llain Ardd Orffwys

£183.46

3. Llain o fewn Adran y Plant (hyd at ac yn cynnwys 18 oed)

Dim Ffi

5. Claddgell Cyn-Castio (Rhymni a Bedwellte) - 2 claddedigaeth yn unig

1.   Hawl Unigryw i Gladdu / Hawliau Cofeb / Arysgrif a’r claddedigaeth 1af 

£1717.60

2.   Ffi’r ail gladdedigaeth

£114.66

6. Taliadau Ategol

1. Hawlen ar gyfer Cerrig Bedd / Cofebion, Ffasau a.y.b.

£167.40

2. Arysgrif ychwanegol / Amnewid y Gofeb

£91.73

3. Chwiliadau Achyddiaeth

£35.54

4. Defnyddio Cyfleusterau yng Nghapel Brithdir

£68.80 Fesul Achlysur

5. Plac ar y Colomendy ym Mynwentydd Pen-yr-heol / Abercarn / Bedwellte

£191.48

6. Plac ar Gofeb y Plant ym Mynwent Brithdir

£136.44

7. Gwaith adeiladu a wneir gan y cyngor mewn perthynas â beddau brics neu gladdgelloedd

Costau Ad-dalu Llawn

8. Datgladdu Gweddillion Dynol

Costau Ad-dalu Llawn a’r TAW

Cysylltwch â ni