FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

FFURFLENNI AR-LEIN: Nid yw rhai o'n ffurflenni ar-lein ar gael ar hyn o bryd wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

ONLINE FORMS: Some of our online forms are currently unavailable whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Amlosgi 

Er y bydd trefnydd angladdau yn cael ei wahodd i drefnu'r mwyafrif o amlosgiadau, mae'n well gan rai pobl drefnu'r amlosgi eu hunain. Mae'r manylion yn adrannau unigol y Siarter Galarwyr yn rhoi gwybodaeth ddigonol ar sut i gyflawni hyn.

Rhestr o amlosgfeydd

Mae amlosgfa sy'n cael ei gweithredu'n breifat o fewn ffiniau Bwrdeistref Sirol Caerffili, ym Mhontllan-fraith. Isod mae rhestr o gyfleusterau lleol

Cysylltwch â ni