Dydd Sul 11 Rhagfyr 2022 / Sunday 11th December 2022

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni fydd ein porth taliadau ar-lein ar gael rhwng 6.00am a 10.00am ddydd Sul 11 Rhagfyr 2022. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi.

Due to essential maintenance our online payments portal will be unavailable between 06:00am and 10:00am on Sunday 11th December 2022.  We apologise for any inconvenience this may cause.

Amlosgi 

Er y bydd trefnydd angladdau yn cael ei wahodd i drefnu'r mwyafrif o amlosgiadau, mae'n well gan rai pobl drefnu'r amlosgi eu hunain. Mae'r manylion yn adrannau unigol y Siarter Galarwyr yn rhoi gwybodaeth ddigonol ar sut i gyflawni hyn.

Rhestr o amlosgfeydd

Mae amlosgfa sy'n cael ei gweithredu'n breifat o fewn ffiniau Bwrdeistref Sirol Caerffili, ym Mhontllan-fraith. Isod mae rhestr o gyfleusterau lleol

Cysylltwch â ni