Mynwentydd

Mae 11 o fynwentydd ym mwrdeistref sirol Caerffili. Mae'r holl fynwentydd ar agor 7 diwrnod yr wythnos ar yr amseroedd canlynol:

  • 1 Ebrill tan 30 Medi, 8am tan 7.30pm dydd Llun i ddyddGwener a 9am tan 7.30pm ar Sadwrn a Sul
  • 1 Hydref tan 31 Mawrth, 8am tan 5pm dydd Llun i ddyddGwener a 9am tan 5pm ar Sadwrn a Sul
  • Mae'r mynwentydd ar agor fel arfer dros gyfnod y Nadolig a'rFlwyddyn Newydd

Cliciwch yma ar gyfer y ffioedd mynwent diweddaraf.

Gweld rheoliadau a wnaed gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili o ran rheolaeth ei mynwentydd (PDF)

Does dim manylion cyswllt penodol ar gyfer mynwentydd gan nad oes swyddogion yn goruchwylio’r safleoedd hyn. Ar gyfer unrhyw ymholiadau cysylltwch â’r gwasanaethau profedigaeth.

Mynwent Abercarn

Heol y Fynwent, Abercarn. NP11 5JS

Cynllun y fynwent (PDF)

Mynwent Bedwas

Heol Casnewydd, Bedwas. CF83 8DR

Mynwent Bedwellte

Bedwellte, NP12 0BD

Cynllun y fynwent (PDF)

Mynwent Danygraig

Heol Tir-y-cwm, Rhisga. NP11 6DL

Mynwent Gelligaer

Castle Hill, Gelligaer, Hengoed. CF82 8EF

Mynwent Gwaelodybrithdir

Brithdir, Tredegar Newydd, NP24 6JY
Cynllun y fynwent (PDF)

Mynwent Llanfabon

Nelson. CF46 6PG

Mynwent Pen-yr-heol

Heol -y-felin, Caerffili. CF83 2NX

Mynwent Rhymni

Stryd Carno, Rhymni. NP22 5QP

Mynwent Rhisga

Heol Cromwell, Rhisga. NP11 7AH

Cynllun y fynwent (PDF)
 

Cysylltwch â ni

Tudalennau Cysylltiedig

Ffioedd mynwentydd