Cronfa’r Loteri fawr: Arian i Bawb Cymru

Mae Arian i Bawb yn rhoi ffordd hawdd a chyfl ym i grwpiau gwirfoddol a chymunedol sydd yn anelu at helpu gwella cymunedau lleol a bywydau pobl â’r angen mwyaf, dderbyn grantiau bach y Loteri. Mae’r rhaglen yn annog amrywiaeth eang o brosiectau cymunedol, iechyd, addysgol ac amgylcheddol.

Pwy all wneud cais am grant?

Dim ond grwpiau cymunedol, grwpiau dim er elw, Cynghorau Trefol neu Gymunedol, Cyrff Iechyd neu ysgolion sydd â’r hawl i wneud cais. Nid oes rhaid i chi fod yn elusen gofrestredig i wneud cais i Arian i Bawb.

Sut i ymgeisio

Mae ffurfl en gais Arian i Bawb Cymru ar gael fel dogfen PDF yn unig. Ewch i’r wefan isod i gael ffurfl en gais, nodiadau cyfarwyddyd a meini prawf angenrheidiol eraill. www.biglotteryfund.org.uk.

Am unrhyw ymholiadau, cysylltwch â’r Loteri FAWR:- Ffoniwch 0300 123 0735 Ffôn testun 18001
neu e-bostiwch ymholiadau.cymru@cronfaloterifawr.org.uk.

Beth yw lefel y grant sydd ar gael?

Symiau rhwng £500 a £5,000 ar gyfer prosiectau. Mae’n rhaid i chi gwblhau’ch prosiect o fewn 12 mis i ddyddiad ein llythyr yn cadarnhau’r grant.

Pa mor aml mae ceisiadau grant yn cael eu hystyried?

Caiff penderfyniadau eu gwneud yn gyson trwy gydol y fl wyddyn Does dim rowndiau cyllid. Bydd Rheolwraig Datblygu Trydydd Sector CMGG yn gallu cynorthwyo i lenwi’r ffurfl en gais grant.

Cyswllt

Gina Jones: 01633 241550 Llinell Gyngor MAWR Caerffi li: 0300 123 0735

Big Lottery Fund logo