Adborth o ran y wefan

Mae'n bwysig bod ein gwefan yn cynnwys gwybodaeth sy'n gywir, yn berthnasol ac yn hawdd i’n defnyddwyr ddod o hyd iddi. Byddem ni'n falch iawn o glywed eich barn chi am y dudalen hon, gan gynnwys sut y gallai gael ei gwella a/neu unrhyw wallau technegol.

Peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu wybodaeth ariannol fel eich rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cardiau credyd.

Noder, ni fyddwch chi'n cael ymateb, fodd bynnag bydd eich barn yn ein helpu ni i wella'r wefan.

Os hoffech chi anfon adborth neu sylwadau manylach aton ni a chael ymateb, ewch i'n tudalen we cwynion ac adborth.

 
: