Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Mewn cydweithrediad â’n partneriaid ar y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent, Cyfoeth Naturiol Cymru a Cadwch Gymru’n Daclus, cynhaliodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ddwy wythnos lwyddiannus o blannu coed gwirfoddol ym mis Mawrth yng Nghoetiroedd Wyllie a Pharc Cwm Darran.
​Mae Safonau Masnach Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cael gwybod bod galwr diwahoddiad yn ardal Bargod yn cynnig gwneud gwaith i ail-chwistrellu patios.
Agorodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Lynne Neagle AS, Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon yn swyddogol heddiw, ddydd Gwener 26 Ebrill 2024, ynghyd â gwesteion arbennig.
Yn anffodus mae cyn Faer poblogaidd Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi marw ar ôl brwydr hir gyda salwch.
Mae Colin a Ruth Williams o Glan-ddu Road, Trelyn wedi cael eu dedfrydu ar y cyd yn Llys Ynadon Casnewydd am fridio cŵn heb drwydded
Mae menter tai arloesol sydd wedi'i chydlynu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn parhau i drawsnewid bywydau ac atal digartrefedd.