Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Mewn cyfarfod cabinet, a gafodd ei gynnal ddydd Mercher 1 Mai 2024, hysbysodd Fforwm Ieuenctid Bwrdeistref Sirol Caerffili (Gwasanaeth Ieuenctid) y Cabinet am y materion a gafodd eu codi gan bobl ifanc yn y Fwrdeistref Sirol, a thynnu sylw at eu mater blaenoriaeth ar gyfer y flwyddyn.
Bydd mannau gwyrdd ledled Bwrdeistref Sirol Caerffili yn cael eu gadael i dyfu a ffynnu yn ystod y gwanwyn a’r haf i greu dolydd a lle ar gyfer natur.
Mae Mr Powell o Fargod wedi cael ei gyhoeddi fel enillydd diweddaraf ymgyrch Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Gweddillion am Arian.
Cafodd Gŵyl Bwyd a Diod Caerffili eleni ei chynnal ddydd Sadwrn 27 Ebrill yng nghanol tref Caerffili.
Mae digwyddiad 10 Cilomedr Caerffili Bryn Meadows wedi'i drefnu ar gyfer dydd Sul 12 Mai 2024, ac mae'n argoeli bod yn ddigwyddiad cyffrous sy'n arddangos ysbryd y gymuned. Er mwyn diogelwch a mwynhad y rhedwyr a'r gwylwyr, mae'r trefnwyr wedi cyhoeddi y bydd ffyrdd ar gau er mwyn cynnal y rasys.
Mae To Me To You Storage Ltd, chwaer-gwmni To Me To You Removals, yn fusnes lleol wedi’i leoli yng Nghaerffili sydd wedi bod ar waith ers 2017, gyda’r elfen storio yn dod i fodolaeth ym mis Chwefror 2022.