Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Mae gwaith wedi dechrau i ddatblygu cynllun blaenllaw ar gyfer byw bywyd hŷn ar safle hen gartref gofal Tŷ Darran yn Rhisga.
Yn ystod Pythefnos Gofal Maeth (13-26 Mai), mae Maethu Cymru Caerffili yn galw ar bobl yn yr ardal i ystyried dod yn ofalwyr maeth i gynorthwyo plant a phobl ifanc lleol mewn angen.
Roedd yr haul yn tywynnu wrth i redwyr heidio i Gaerffili ar gyfer rasys blynyddol 10 cilomedr a 2 gilomedr Caerffili Bryn Meadows ddydd Sul 12 Mai.
Mae Julian Simmonds wedi'i gyhoeddi fel Maer newydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.
Community groups, third sector organisations and schools can all apply for up to £3000 to help initiate or support an existing community-based project.
Mae eiddo sydd dan berchnogaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cael Gorchymyn Cau, yn dilyn digwyddiadau parhaus o niwsans ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.