Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cyhoeddi cynlluniau a allai drawsnewid addysg uwchradd yng Nghwm Rhymni Uchaf dros y blynyddoedd nesaf.
Mae agoriad datblygiad marchnad newydd yng nghanol tref Caerffili wedi cael ei ohirio
Mae gardd goffa yn Senghennydd, sy'n coffáu'r rhai a fu farw yn y trychineb gwaethaf yn hanes glofeydd Prydain, wedi cael y "gydnabyddiaeth y mae'n ei haeddu" ac wedi ei chydnabod yn ffurfiol gan Lywodraeth Cymru fel Gardd Goffa Genedlaethol Trychinebau Glofaol Cymru.
Bob blwyddyn, mae Maer Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn dewis elusen i’w chefnogi drwy gydol eu hamser yn y swydd.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn recriwtio hyd at 5 o brentisiaid peirianneg sifil fel rhan o Gynghrair Prentisiaethau Cymru.
Works are programmed to start on the 4th March 2024 and are expected to last up to a maximum 8 week