Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Heddiw, mae myfyrwyr ledled Bwrdeistref Sirol Caerffili yn dathlu ac yn cael eu llongyfarch ar eu cyflawniadau Safon Uwch Gyfrannol a Safon Uwch.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn gofyn i drigolion roi eu barn ar y Polisi Drafft Perchentyaeth Cost Isel.
Mae Bwrdeistref Sirol Caerffili yn paratoi ar gyfer haf ym mis Medi eleni, gyda dau o ddigwyddiadau mwyaf poblogaidd y Fwrdeistref Sirol.
Mae Ysgol Iau Hendre wedi ennill Gwobr Arian Cymraeg Campws am eu gwaith caled nhw a’i hymroddiad nhw i hyrwyddo’r iaith Gymraeg a’r ethos Cymreig.
Mae Ysgol Fabanod Cwmaber wedi llwyddo i ennill Gwobr Efydd Cymraeg Campws ac mae Ysgol Iau Cwmaber wedi ennill yr Wobr Arian am eu hymrwymiadau nhw tuag at hyrwyddo’r Gymraeg.
Mae Grŵp Prosiectau Peirianneg Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a'r adran Draenio Tir yn cynnal gwaith hanfodol draenio priffyrdd a thir ar hyd Gypsy Lane (Groes-wen, Caerffili).