Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Mae tîm Iechyd yr Amgylchedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi rhoi cyngor i drigolion, yn dilyn cadarnhad o algâu gwyrddlas a allai fod yn niweidiol ym Mhwll Pen-y-Fan.
Yn ystod tymor yr hydref eleni, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn galw ar wirfoddolwyr i ddod o hyd i’w codwyr sbwriel, gwneud addewid a chymryd rhan yn yr ymgyrch Glanhau Moroedd Cymru, gan dargedu afonydd, dyfrffyrdd a thraethau ar draws Cymru.
Yn ddiweddar, mae Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cytuno ar gynigion i ystyried fforddiadwyedd wrth osod rhenti ei denantiaid.
Mae myfyrwyr ysgolion ledled Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi bod yn cael gwybod eu canlyniadau TGAU heddiw (dydd Iau 25 Awst).
Mae trigolyn Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi ennill £500 am ailgylchu gwastraff bwyd fel rhan o ymgyrch y Fwrdeistref Sirol, Gweddillion am Arian.
Hoffai'r Tîm Menter Fusnes ac Adnewyddu, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, estyn gwahoddiad i chi i ymuno mewn Digwyddiad Rhwydweithio Busnes ar gyfer rhanddeiliaid yng Nghaerffili.