Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ar fin dechrau'n rhaddol ei gynllun prydau ysgol am ddim i bob disgybl dosbarth Derbyn a Blwyddyn 1 o 2 Medi, diolch i gyllid gan Lywodraeth Cymru.
Fel rhan o raglen Gofalu am Gaerffili i daclo tlodi bwyd ac ansicrwydd, bydd prosiect hyrwyddwyr coginio yn cael ei lansio heddiw yn Nhŷ Penallta.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cynhyrchu cyfres o dudalennau gwe i helpu pobl leol i gael cymorth yn ystod yr argyfwng costau byw.
​Cafodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wybod am y gwaith ffordd a oedd yn digwydd ar gylchfan A468 Pont Bedwas ddydd Sul 04.09.22 a chymerodd gamau cyflym i roi'r gorau i'r gwaith.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau galw heibio i helpu trigolion i ddod o hyd i gymorth gyda'r argyfwng costau byw.
Mae tîm Iechyd yr Amgylchedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi rhoi cyngor i drigolion, yn dilyn cadarnhad o algâu gwyrddlas a allai fod yn niweidiol ym Mhwll Pen-y-Fan.