Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Mae digwyddiad 10 Cilomedr Caerffili Bryn Meadows wedi'i drefnu ar gyfer dydd Sul 12 Mai 2024, ac mae'n argoeli bod yn ddigwyddiad cyffrous sy'n arddangos ysbryd y gymuned. Er mwyn diogelwch a mwynhad y rhedwyr a'r gwylwyr, mae'r trefnwyr wedi cyhoeddi y bydd ffyrdd ar gau er mwyn cynnal y rasys.
Mae To Me To You Storage Ltd, chwaer-gwmni To Me To You Removals, yn fusnes lleol wedi’i leoli yng Nghaerffili sydd wedi bod ar waith ers 2017, gyda’r elfen storio yn dod i fodolaeth ym mis Chwefror 2022.
Mewn cydweithrediad â’n partneriaid ar y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent, Cyfoeth Naturiol Cymru a Cadwch Gymru’n Daclus, cynhaliodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ddwy wythnos lwyddiannus o blannu coed gwirfoddol ym mis Mawrth yng Nghoetiroedd Wyllie a Pharc Cwm Darran.
​Mae Safonau Masnach Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cael gwybod bod galwr diwahoddiad yn ardal Bargod yn cynnig gwneud gwaith i ail-chwistrellu patios.
Agorodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Lynne Neagle AS, Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon yn swyddogol heddiw, ddydd Gwener 26 Ebrill 2024, ynghyd â gwesteion arbennig.
Yn anffodus mae cyn Faer poblogaidd Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi marw ar ôl brwydr hir gyda salwch.