Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Roedd Pride Caerffili yn ôl ddydd Sadwrn 15 Mehefin am yr ail flwyddyn yn olynol. Croesawodd canol y dref a chanolfan siopa Cwrt y Castell nifer rhagorol o ymwelwyr ar y diwrnod – 21,482.
Mae Ysgol Gynradd y Twyn yn falch iawn o gyhoeddi agoriad llwyddiannus ei maes chwarae newydd, yn dilyn ymgyrch codi arian anhygoel dan arweiniad ei disgyblion. Cafodd y maes chwarae ei agor yn swyddogol ddydd Mawrth 5 Mehefin, diolch i ymdrechion cyfunol yr ysgol a’r gymuned leol.
Y bwriad ar hyn o bryd yw y bydd hyn yn digwydd ddydd Sul 23 Mehefin 2024.
Penwythnos diwethaf, dydd Sadwrn 8 a dydd Sul 9 Mehefin, cafodd Parc Tredegar yng nghanol tref Rhisga ei drawsnewid ar gyfer trydydd Parti Traeth Rhisga blynyddol.
Daeth y gymuned at ei gilydd mewn llawenydd ac edmygedd i ddathlu pen-blwydd preswylydd lleol annwyl, Elsie, yn 100 oed. Cafodd yr achlysur llawen ei gynnal yn Neuadd yr Henoed, Maes-y-coed, lle mae Elsie wedi bod yn bresennol yn rheolaidd gyda grŵp henoed Maes-y-coed am y saith mlynedd diwethaf.
Mae Ysgol Uwchradd Islwyn, yn Oakdale, ar fin elwa ar fan chwarae amlddefnydd a gwaith datblygu ardal gymorth arbenigol newydd i ddisgyblion.