Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Mae enwebiadau ar agor ar gyfer Gwobrau Gwirfoddolwyr Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent eleni.
Roedd Pride Caerffili yn ôl ddydd Sadwrn 15 Mehefin am yr ail flwyddyn yn olynol. Croesawodd canol y dref a chanolfan siopa Cwrt y Castell nifer rhagorol o ymwelwyr ar y diwrnod – 21,482.
Mae Ysgol Gynradd y Twyn yn falch iawn o gyhoeddi agoriad llwyddiannus ei maes chwarae newydd, yn dilyn ymgyrch codi arian anhygoel dan arweiniad ei disgyblion. Cafodd y maes chwarae ei agor yn swyddogol ddydd Mawrth 5 Mehefin, diolch i ymdrechion cyfunol yr ysgol a’r gymuned leol.
Y bwriad ar hyn o bryd yw y bydd hyn yn digwydd ddydd Sul 23 Mehefin 2024.
Penwythnos diwethaf, dydd Sadwrn 8 a dydd Sul 9 Mehefin, cafodd Parc Tredegar yng nghanol tref Rhisga ei drawsnewid ar gyfer trydydd Parti Traeth Rhisga blynyddol.
Daeth y gymuned at ei gilydd mewn llawenydd ac edmygedd i ddathlu pen-blwydd preswylydd lleol annwyl, Elsie, yn 100 oed. Cafodd yr achlysur llawen ei gynnal yn Neuadd yr Henoed, Maes-y-coed, lle mae Elsie wedi bod yn bresennol yn rheolaidd gyda grŵp henoed Maes-y-coed am y saith mlynedd diwethaf.