Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2016

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2016

Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Caerffili

Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Islwyn

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2011

Mae canlyniadau yn cael eu cyhoeddi ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Caerffili

Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Islwyn

Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Merthyr Tudful a Rhymni

Canlyniadau'r etholiad ar gyfer rhanbarth De-ddwyrain Cymru

Cysylltwch â ni