Etholiad Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu 2016

Etholwyd Jeff Cuthbert (Llafur) yn gomisiynydd heddlu a throseddu Gwent.

Canlyniadau fel a ganlyn: -

Ail rownd:

  • Jeff Cuthbert (Llafur) - 96,030 (61.6%) - Etholwyd
  • Louise Brown (Ceidwadwyr) - 59,931 

Rownd gyntaf:

  • Jeff Cuthbert (Llafur) - 76,893 (46.4%) - 19,137 pleidleisiau ail ddewis
  • Louise Brown (Ceidwadwyr) - 50,985 (30.7%) - 8946 pleidleisiau ail ddewis
  • Darren Jones (Plaid Cymru) - 37,916 (22.9%) 

Nifer o bleidleisiau: 165,794

Defnyddir pleidleisiau ail ddewis os nad yw unrhyw ymgeisydd yn derbyn mwy na 50% o'r bleidlais yn unig. Yna bydd y ddau ymgeisydd gyda'r mwyaf o bleidleisiau'n derbyn pleidleisiau ail ddewis eu gwrthwynebwyr a oedd wedi colli yn y rownd gyntaf.

Declaration of result (PDF)
Cysylltwch â ni