Etholiad Cyffredinol 2015 - Canlyniadau ar gyfer Etholaeth Merthyr a Rhymni

7 Mai 2015

Yr ymgeisydd buddugol: Gerald Jones

 • Mwyafrif: 11,513
 • Etholwyr:
 • Cyfanswm nifer y pleidleisiau a fwriwyd:
 • Y ganran a bleidleisiodd wedi'i haddasu:
 • Nifer o bleidleisiau drwy'r post:
 • Nifer o bleidleisiau drwy ddirprwy:
 • Nifer y pleidleisiau a wrthodwyd:

Cyfran y bleidlais

Enw'r ymgeisydd

Llythrennau cyntaf enw'r ymgeisydd

Plaid / Disgrifiad

Pleidleisiau (nifer)

Canran y pleidleisiau a enillwyd

JONES

G

Llafur Cymru / Welsh Labour

17,619

53.9%

ROWLANDS

D J

UKIP

6,106

18.7%

REES

B

Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru / Welsh Conservative Party Candidate

3,292

10.1%

MANN

R B

Plaid Cymru – The Party of Wales

3,099

9.5%

GRIFFIN

B

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

1,351

4.1%

PARRIS

E M

Y Blaid Werdd / Green Party

603

1.8%

BLANCHE

E

Annibynnol / Independent

459

1.4%

GRIFFITHS

R D

Y Blaid Gomiwnyddol

186

0.6%

Geirfa

 • Etholwyr: Nifer yr etholwyr sy'n gymwys i bleidleisio yn yr etholiad hwn.
 • Pleidleisiau dilys: Cyfanswm nifer y pleidleisiau dilys a fwriwyd.
 • Nifer y pleidleisiau drwy'r post: Cyfanswm nifer y pleidleisiau post a aeth ymlaen i gael eu cyfrif ar ôl y dilysiad pleidleisiau drwy'r post.
 • Pleidleisiau drwy Ddirprwyon a gyhoeddwyd: Cyfanswm nifer yr etholwyr a wnaeth benodi dirprwyon i bleidleisio ar eu rhan.
 • Pleidleisiau a wrthodwyd: Nifer y papurau pleidleisio a oedd wedi eu datgan fel yn annilys ar gyfer un neu fwy o'r rhesymau canlynol:
  • Nid oedd y papur pleidleisio yn cynnwys y marc swyddogol
  • Ble mae'r pleidleisiwr wedi pleidleisio am fwy na'r nifer penodedig o ymgeiswyr
  • Ble mae'r papur pleidleisio yn cynnwys ysgrifen neu farc lle gellid adnabod y pleidleisiwr
  • Ble mae'r papur pleidleisio heb farc neu le nad oedd yn glir beth oedd bwriad y pleidleisiwr
  • (Gall papur pleidleisio hefyd gael ei wrthod yn rhannol).
hide