Etholiad Cyffredinol 2015 - Canlyniadau ar gyfer Etholaeth Islwyn

7 Mai 2015

Yr ymgeisydd buddugol: Chris Evans

 • Mwyafrif: 10,404
 • Etholwyr: 55,697
 • Cyfanswm nifer y pleidleisiau a fwriwyd: 35,448
 • Y ganran a bleidleisiodd wedi'i haddasu: 63.64%
 • Nifer o bleidleisiau drwy'r post: 7310
 • Nifer o bleidleisiau drwy ddirprwy:
 • Nifer y pleidleisiau a wrthodwyd:

Cyfran y bleidlais

Enw'r ymgeisydd

Enw'r ymgeisydd

Plaid / Disgrifiad

Pleidleisiau (nifer)

Canran y pleidleisiau a enillwyd

EVANS

C

Y Blaid Lafur a Chydweithredol

17,336

49.0%

SMYTH

J

UKIP

6932

19.6%

JONES

L

Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru / Welsh Conservative Party Candidate

5366

15.2%

ACKERMAN

L

Plaid Cymru – The Party of Wales

3794

10.7%

D’CRUZ

B T

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

950

2.7%

VARLEY

P

Plaid Werdd Cymru

659

1.9%

BARON

V M

The Official Monster Raving Loony Party

213

0.6%

RAWCLIFFE

J

Clymblaid yr Undebwyr Llafur a'r Sosialwyr

151

0.4%

Geirfa

 • Etholwyr: Nifer yr etholwyr sy'n gymwys i bleidleisio yn yr etholiad hwn.
 • Pleidleisiau dilys: Cyfanswm nifer y pleidleisiau dilys a fwriwyd.
 • Nifer y pleidleisiau drwy'r post: Cyfanswm nifer y pleidleisiau post a aeth ymlaen i gael eu cyfrif ar ôl y dilysiad pleidleisiau drwy'r post.
 • Pleidleisiau drwy Ddirprwyon a gyhoeddwyd: Cyfanswm nifer yr etholwyr a wnaeth benodi dirprwyon i bleidleisio ar eu rhan.
 • Pleidleisiau a wrthodwyd: Nifer y papurau pleidleisio a oedd wedi eu datgan fel yn annilys ar gyfer un neu fwy o'r rhesymau canlynol:
  • Nid oedd y papur pleidleisio yn cynnwys y marc swyddogol
  • Ble mae'r pleidleisiwr wedi pleidleisio am fwy na'r nifer penodedig o ymgeiswyr
  • Ble mae'r papur pleidleisio yn cynnwys ysgrifen neu farc lle gellid adnabod y pleidleisiwr
  • Ble mae'r papur pleidleisio heb farc neu le nad oedd yn glir beth oedd bwriad y pleidleisiwr
  • (Gall papur pleidleisio hefyd gael ei wrthod yn rhannol).