Etholiad Cyffredinol 2015 - Canlyniadau ar gyfer Etholaeth Caerffili

7 Mai 2015

Yr ymgeisydd buddugol: Wayne David

 • Mwyafrif: 10,073
 • Etholwyr: 63,603
 • Cyfanswm nifer y pleidleisiau a fwriwyd: 40,368
 • Y ganran a bleidleisiodd wedi'i haddasu: 63.47%
 • Nifer o bleidleisiau drwy'r post: 8879
 • Nifer o bleidleisiau drwy ddirprwy:
 • Nifer y pleidleisiau a wrthodwyd:

Cyfran y bleidlais

Enw'r ymgeisydd

Llythrennau cyntaf enw'r ymgeisydd

Plaid / Disgrifiad

Pleidleisiau (nifer)

Canran y pleidleisiau a enillwyd

DAVID

W

Welsh Labour / Llafur Cymru

17,864

44.3%

GOULD

S

UKIP

7791

19.3%

DOCHERTY

L

Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru

6683

16.6%

NEWTON

B

Plaid Cymru – The Party of Wales

5895

14.6%

BEDDOE

K

Plaid Cymru – The Party of Wales

937

2.3%

AYESH

A

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

935

2.3%

DAVIES

J S G

Clymblaid yr Undebwyr Llafur a'r Sosialwyr

178

0.4%

Geirfa

 • Etholwyr: Nifer yr etholwyr sy'n gymwys i bleidleisio yn yr etholiad hwn.
 • Pleidleisiau dilys: Cyfanswm nifer y pleidleisiau dilys a fwriwyd.
 • Nifer y pleidleisiau drwy'r post: Cyfanswm nifer y pleidleisiau post a aeth ymlaen i gael eu cyfrif ar ôl y dilysiad pleidleisiau drwy'r post.
 • Pleidleisiau drwy Ddirprwyon a gyhoeddwyd: Cyfanswm nifer yr etholwyr a wnaeth benodi dirprwyon i bleidleisio ar eu rhan.
 • Pleidleisiau a wrthodwyd: Nifer y papurau pleidleisio a oedd wedi eu datgan fel yn annilys ar gyfer un neu fwy o'r rhesymau canlynol:
  • Nid oedd y papur pleidleisio yn cynnwys y marc swyddogol
  • Ble mae'r pleidleisiwr wedi pleidleisio am fwy na'r nifer penodedig o ymgeiswyr
  • Ble mae'r papur pleidleisio yn cynnwys ysgrifen neu farc lle gellid adnabod y pleidleisiwr
  • Ble mae'r papur pleidleisio heb farc neu le nad oedd yn glir beth oedd bwriad y pleidleisiwr
  • (Gall papur pleidleisio hefyd gael ei wrthod yn rhannol).