Adolygiad ffin gymunedol

Yn ystod 2009, fe wnaeth Comisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol i Gymru wneud adolygiad o ffiniau cymunedol ym mwrdeistref Sirol Caerffili.

Bwriad yr adolygiad oedd ystyried os, er lles llywodraeth leol effeithiol a chyfleus, dylai’r Comisiwn gynnig newidiadau i’r ffiniau cymunedol presennol.

Mae’r adroddiad a’r cynigion terfynol ar gael isod:

Review of Community Boundaries in the County Borough of Caerphilly (PDF 4.8mb)

Cysylltwch â ni