Strategaeth Cyfranogiad Tenantiaid 2016-2019

Mae Cartrefi Caerffili wedi ymrwymo i roi tenantiaid wrth galon y penderfyniadau a wnawn. Mae ein Strategaeth Cyfranogiad Tenantiaid yn nodi sut rydym yn bwriadu cyflawni hyn drwy ddarparu amrywiaeth o gyfleoedd i denantiaid i ymgysylltu â ni, gan roi eu barn a’n helpu ni’n barhaus i wella gwasanaethau

Strategaeth Cyfranogiad Tenantiaid 2016-2019 (PDF)