Strategaeth Gomisiynu Pobl Hŷn

Pwrpas y strategaeth hon yw darparu cyfeiriad strategol clir o ran cynllunio a darparu gwasanaethau ar gyfer pobl hŷn, sy'n byw o fewn, neu sydd â gwasanaethau wedi eu comisiynu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, yn y dyfodol. Mae'n disgrifio'r egwyddorion craidd sy'n sylfaenol i ddarparu gwasanaethau ac yn amlinellu'r materion allweddol y mae angen mynd i'r afael ynddynt yn y blynyddoedd sydd i ddod er mwyn darparu gwasanaethau o ansawdd uchel, diogel a chost effeithiol.

Strategaeth Gomisiynu Pobl Hŷn 2016 - 2021

Contact us