Dydd Sul 11 Rhagfyr 2022 / Sunday 11th December 2022

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni fydd ein porth taliadau ar-lein ar gael rhwng 6.00am a 10.00am ddydd Sul 11 Rhagfyr 2022. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi.

Due to essential maintenance our online payments portal will be unavailable between 06:00am and 10:00am on Sunday 11th December 2022.  We apologise for any inconvenience this may cause.

Strategaeth Gofalwyr Lleol 2013 - 2016

Nod y Strategaeth Gofalwyr Lleol yw sicrhau gwelliannau parhaus yn safon byw ac iechyd a lles gofalwyr a darparu cymorth a gwasanaethau gwell i’w galluogi i gyflawni a chynnal eu rôl gofalu.

Strategaeth Gofalwyr Lleol

Cysylltwch â ni

Tudalennau cysylltiedig

Gofalu am rywun