Strategaeth Comisiynu Iechyd Meddwl Oedolion 2015 - 2020

Mae gan y Strategaeth Comisiynu pedwar diben allweddol:

  • Cymryd i ystyriaeth profiadau ac adborth pobl sydd wedi defnyddio gwasanaethau iechyd meddwl o fewn Bwrdeistref Sirol Caerffili a’u gofalwyr
  • Gosod blaenoriaethau, datblygiadau a bwriadau comisiynu ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl o fewn Gwasanaethau Cymdeithasol mewn perthynas ag anghenion cymorth oedolion yn y Fwrdeistref Sirol
  • Llunio amrediad, math a maint y ddarpariaeth gwasanaethau i ddiwallu anghenion a nodwyd y boblogaeth bresennol y Fwrdeistref Sirol a phoblogaeth y dyfodol a chyflawni canlyniadau cadarnhaol i ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr yn ystod y pum mlynedd nesaf.Ein nod yw darparu proses ar gyfer datblygu camau gweithredu i gwrdd â’r canlyniadau a bennwyd o fewn y​ Strategaeth Iechyd a Lles ar gyfer Cymru Hydref 2012.

Strategaeth Comisiynu Iechyd Meddwl Oedolion 2015 - 2020

Cysylltwch â ni

Tudalennau Cysylltiedig

Iechyd Meddwl