FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

FFURFLENNI AR-LEIN: Nid yw rhai o'n ffurflenni ar-lein ar gael ar hyn o bryd wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

ONLINE FORMS: Some of our online forms are currently unavailable whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Polisi Gorfodaeth Diogelwch y Cyhoedd

Mae ein Is-adran Diogelwch y Cyhoedd yn cynnal ystod eang o swyddogaethau diogelu a rheoleiddiol, sydd yn ceisio diogelu, hyrwyddo a gwella iechyd, diogelwch a lles economaidd ein cymunedau a'n gweithwyr, yn ogystal â rheoleiddio masnach a'r amgylchedd. Maent hefyd yn gorfodi nifer o statudau, â llawer ohonynt yn cynnwys sancsiynau troseddol ar y rhai sy'n torri'r gyfraith.

Er mwyn sicrhau dull teg a chyson i'n cyfrifoldebau gorfodi rydym wedi cynhyrchu Polisi Gorfodaeth, sydd ar gael i'w lawrlwytho isod:

Polisi Gorfodaeth Diogelwch y Cyhoedd (PDF 59kb)

Mae'r polisi Gorfodi wedi'i gymeradwyo gan Bennaeth Diogelu'r Cyhoedd, Cymunedau a Hamdden a'r Aelod Cabinet dros Gynllunio a Diogelu'r Cyhoedd. Rydyn ni'n croesawu adborth am y polisi, yn enwedig ymatebion gan y bobl hynny y mae’n effeithio arnyn nhw. Mae'r cyhoeddiad hwn ar gael yn Saesneg, ac mewn ieithoedd a fformatau eraill ar gais.

Cysylltwch â ni