FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

Ffurflenni Ar-lein: Ni fydd ein ffurflenni ar-lein ar gael ddydd Sadwrn 2 Rhagfyr a dydd Sul 3 Rhagfyr, wrth i ni gynnal gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

Online Forms: Our online forms will be unavailable Saturday 2 December and Sunday 3 December, whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Cynllun Gwasanaeth Gorfodaeth Iechyd a Diogelwch

Yn amlinellu ein hymrwymiad i wella canlyniadau iechyd a diogelwch i ddiogelu gweithwyr a'r cyhoedd rhag y risgiau iechyd a diogelwch sy'n gysylltiedig â safonau diogelwch gwael mewn unrhyw weithleoedd sy'n dod o dan orfodaeth yr awdurdod.

Cynllun Gwasanaeth Gorfodaeth Iechyd a Diogelwch 2015/16 

Cysylltwch â ni