FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

FFURFLENNI AR-LEIN: Nid yw rhai o'n ffurflenni ar-lein ar gael ar hyn o bryd wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

ONLINE FORMS: Some of our online forms are currently unavailable whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Cynllun Gwasanaeth Gorfodaeth Bwyd

Mae'r cynllun hwn yn manylu ar y rhaglenni, gweithgareddau a'r strategaeth ar gyfer darparu ein gwasanaethau gorfodaeth bwyd i ddefnyddwyr a busnesau. Mae'r cynllun hefyd yn amlinellu'r strategaeth ar gyfer amgylchedd masnachu diogel, teg a chyfiawn i ddefnyddwyr.

Cysylltwch â ni