Datganiad cyllideb adran 52

Mae'n ofynnol i ni, o dan Adran 52 o'r Ddeddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998, baratoi datganiad cyllideb bob blwyddyn ariannol.

Mae fformat y datganiad cyllideb wedi'i bennu yn Rheoliadau Addysg (Datganiadau Cyllideb) (Cymru) 2002. Rhaid i bob Datganiad Cyllideb gael ei baratoi mewn tair rhan fel a ganlyn:

  • Mae Rhan 1 yn cynnwys manylion am wariant a gynlluniwyd ar gyfer ysgolion unigol
  • Rhan 2 gwybodaeth mewn perthynas â'r fethodoleg ar gyfer pennu cyfrannau ysgolion o'r gyllideb
  • Rhan 3 gwybodaeth mewn perthynas â'r gyfran o'r gyllideb i bob ysgol yr awdurdod

Rhaid anfon copi o'r datganiad cyllideb i gorff llywodraethu a phennaeth pob ysgol a gynhelir yn yr Awdurdod a hefyd ei wneud ar gael i rieni a phersonau eraill i gyfeirio ato ar bob adeg resymol ac yn ddi-dâl.

Datganiad Cyllideb Adran 52 (PDF 21kb)

Adroddiad Cyfrif Refeniw RAS (S5522) 2013-14

Rhan 1 E 544 (PDF 17kb)

Dadansoddiad o ysgolion cynradd ac uwchradd unigol (Excel 300kb)

Rhan 3: Ffactorau Fformiwla a Gwerthoedd Arian 3a Ysgolion Cynradd ac Uwchradd (PDF 62kb)

Cysylltwch â ni