Polisi Diogelu Data

Mae’r polisi hwn yn disgrifio ein hymagwedd tuag at ddiogelu data personol, yn unol â Deddf Diogelu Data 1998.

Polisi Diogelu Data (PDF)
Cysylltwch â ni

Tudalennau Cysylltiedig

Diogelu data a rhyddid gwybodaeth