Llywodraethu Corfforaethol

Mae’r term Llywodraethu Corfforaethol yn cyfeirio at “systemau a ddefnyddir gan y Cyngor i gyfarwyddo a rheoli ei swyddogaethau fel y maent yn ymwneud â’r gymuned y mae’n ei gwasanaethu". Hon felly yw'r fframwaith o bolisïau, systemau, gweithdrefnau a strwythurau sydd, o'u cyfuno, yn pennu ac yn rheoli'r ffordd y mae'r cyngor yn rheoli ei fusnes, yn penderfynu ar ei strategaethau ac amcanion a’r ffordd y mae’n mynd ati i ddarparu ei wasanaethau i fodloni’r amcanion hynny.

Cod Llywodraethu Corfforaethol Medi 2010 (pdf 122kb)

Cysylltwch â ni