Llunio Lleoedd Caerffili

Yn gynharach eleni, dadorchuddiodd Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili lasbrint uchelgeisiol ar gyfer dyfodol yr ardal. Roedd hyn yn cynnwys fframwaith buddsoddi cyffrous gwerth cyfanswm o fwy na hanner biliwn o bunnoedd.
 
Yn gyfan gwbl, bydd y cynllun Llunio Lleoedd yn sicrhau mwy na £ 500 miliwn o fuddsoddiad ar draws pob rhan o'r fwrdeistref sirol. Rhennir Siapio Lle yn dair rhan wahanol: prosiectau sydd wedi'u cwblhau, prosiectau sydd ar y gweill ar hyn o bryd a phrosiectau sydd eisoes wedi'u dynodi ar gyfer y buddsoddiad yn y dyfodol.
 
Dros y misoedd nesaf, gofynnir i breswylwyr chwarae rhan hanfodol wrth helpu i siapio'r cynigion, trwy nodi darnau coll y jig-so, er mwyn sicrhau bod y cyngor yn targedu buddsoddiad yn y dyfodol lle mae ei angen fwyaf.
 
Yma, mae Arweinydd y cyngor, y Cynghorydd Philippa Marsden, yn cyflwyno fframwaith siapio a lles lle uchelgeisiol y cyngor: