Dydd Sul 11 Rhagfyr 2022 / Sunday 11th December 2022

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni fydd ein porth taliadau ar-lein ar gael rhwng 6.00am a 10.00am ddydd Sul 11 Rhagfyr 2022. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi.

Due to essential maintenance our online payments portal will be unavailable between 06:00am and 10:00am on Sunday 11th December 2022.  We apologise for any inconvenience this may cause.

Llunio Lleoedd Caerffili

Yn gynharach eleni, dadorchuddiodd Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili lasbrint uchelgeisiol ar gyfer dyfodol yr ardal. Roedd hyn yn cynnwys fframwaith buddsoddi cyffrous gwerth cyfanswm o fwy na hanner biliwn o bunnoedd.
 
Yn gyfan gwbl, bydd y cynllun Llunio Lleoedd yn sicrhau mwy na £ 500 miliwn o fuddsoddiad ar draws pob rhan o'r fwrdeistref sirol. Rhennir Siapio Lle yn dair rhan wahanol: prosiectau sydd wedi'u cwblhau, prosiectau sydd ar y gweill ar hyn o bryd a phrosiectau sydd eisoes wedi'u dynodi ar gyfer y buddsoddiad yn y dyfodol.
 
Dros y misoedd nesaf, gofynnir i breswylwyr chwarae rhan hanfodol wrth helpu i siapio'r cynigion, trwy nodi darnau coll y jig-so, er mwyn sicrhau bod y cyngor yn targedu buddsoddiad yn y dyfodol lle mae ei angen fwyaf.
 
Yma, mae Arweinydd y cyngor, y Cynghorydd Philippa Marsden, yn cyflwyno fframwaith siapio a lles lle uchelgeisiol y cyngor: