Cyllideb y Cyngor 2019 – 2020

2019 to 2020

Datganiad y Cynghorydd Barbara Jones(PDF)
Cynigion Cyllideb 2018/2019 a'r Strategaeth Ariannol Tymor Canolig 2018/2023 (PDF)

2018 i 2019

Datganiad y Cynghorydd Barbara Jones (PDF)

Cynigion Cyllideb 2018/2019 a'r Strategaeth Ariannol Tymor Canolig 2018/2023 (PDF)

2017 i 2018

Datganiad y Cynghorydd Barbara Jones (PDF)

Cynigion Cyllideb 2017/2018 a'r adroddiad Strategaeth Ariannol Tymor Canolig 2017/2022 (PDF)

2016 i 2017

Datganiad y Cynghorydd Barbara Jones (PDF)

Cynigion Cyllideb 2016/2017 a'r adroddiad Strategaeth Ariannol Tymor Canolig 2016/2021 (PDF)

Cynigion Cyllideb 2016/2017 a'r Atodiadau i'r Strategaeth Ariannol Tymor Canolig 2016/2021 (PDF)

2015 i 2016

Cynllun Ariannol 2015 - 2016 (PDF)

Datganiad y Cynghorydd Barbara Jones (PDF)

Cynigion Cyllideb 2015/2016 a'r adroddiad Strategaeth Ariannol Tymor Canolig 2015/2018 (PDF)

Cynigion Cyllideb 2015/2016 a'r Strategaeth Ariannol Tymor Canolig 2015/2018 (PDF)

Adroddiad Strategaeth Flynyddol Rheolaeth y Trysorlys 2015/2016 (PDF)

Strategaeth flynyddol rheoli Trysorlys 2015/2016 - Atodiadau i'r adroddiad (PDF)

2014 i 2015

Cynllun Ariannol 2014-2015 (PDF)

Datganiad y Cynghorydd Keith Reynolds (PDF)

Datganiad y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol Dros Dro (PDF)

Adroddiad Cyllideb (PDF)

Atodiad yr Adroddiad Cyllideb (PDF)

2013 i 2014

Cynllun Ariannol 2013 - 2014 (PDF 541KB)

Datganiad y Cynghorydd Keith Reynolds (PDF 27KB)

Datganiad y Dirprwy Brif Weithredwr Nigel Barnett (PDF 31KB)

Adroddiad Cyllideb (PDF 117KB)

Atodiad yr Adroddiad Cyllideb (PDF 358KB)

Cysylltwch â ni